Kategorie
Bez kategorii

Jak działa windykacja?

pieniądze
Celem firmy windykacyjnej jest jak najszybsze odzyskanie pożyczonych przez dłużnika kwot w formie odpowiadającej wszystkim stronom procesu.

Firma windykacyjna Rzeszów świadczy usługi w zakresie odzyskiwania należności od dłużników.

Jak może działać windykator?

Działania windykatora zatrudnionego przez firmę windykacyjną mogą mieć różny charakter. Osoba, która zajmuje się mediacją w procesie odzyskiwania pieniędzy klienta, może:

– dostarczać dłużnikowi wezwania do zapłaty w imieniu klienta,

– negocjować z dłużnikiem w celu uzyskania spłaty całości lub satysfakcjonującej klienta części zobowiązania w formie jednorazowej spłaty lub ratalnie (za zgodą klienta),

– po uzyskaniu pełnomocnictwa klienta i podjęciu próby odzyskania pieniędzy polubownie – może w imieniu klienta skierować sprawę do sądu.

pieniądze 2

Formy windykacji

Firmę windykacyjną zatrudnia podmiot, który chce odzyskać swoje pieniądze od dłużnika. Podmiotem tym może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma.

Prowadzone są z reguły dwie formy windykacji: proces rozpoczyna się od windykacji polubownej. W jej trakcie windykator stara się bez udziału sądu uzyskać rozwiązanie, które umożliwi zaspokojenie roszczeń klienta, a jednocześnie będzie wykonalne dla dłużnika. Za zgodą swojego klienta, windykator może dążyć między innymi do rozłożenia zadłużenia na dogodne raty.

Drugą formą windykacji jest windykacja sądowa. Odbywa się ona po nieudanej windykacji polubownej. Windykacja sądowa może zostać poprowadzona przez firmę windykacyjną w imieniu klienta po uzyskaniu stosowanych pełnomocnictw. Po wygranej sprawie sądowej odzyskiwaniem długu zajmuje się komornik, nie firma windykacyjna.

Dokładamy wszelkich starań, aby zakończyć proces windykacji w formie polubownej, która jest znacznie krótsza i pozwala klientowi na odzyskanie należności w znacznie krótszym czasie, bez procesu sądowego.